Dịch vụ khác

Giấy phép lao động

Bảng giá Dịch vụ giấy phép lao động STT DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) Ghi chú 1  Thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 6.000.000   2  Thực hiện thủ tục văn bản xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài 1.500.000   … Đọc Thêm

Hộ tịch

Bảng giá dịch vụ làm Hộ tịch : STT DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) Ghi chú 1 Đổi tên cho con/con nuôi 2.000.000   2 Thực hiện thủ tục nhập khẩu, tách khẩu 1.500.000   3 Thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 700.000   … Đọc Thêm

Sổ đỏ

Bảng giá dịch vụ làm sổ đỏ STT DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) Ghi chú 1 Thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) 5.000.000 … Đọc Thêm

Sở hữu trí tuệ

Bảng giá dịch vụ đăng ký Sở hữu trí tuệ : STT DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) Ghi chú 1 Đăng ký/gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 2.000.000 2 Đăng ký quyền tác giả 2.000.000 … Đọc Thêm

Thẻ tạm trú

Bảng giá dịch vụ làm thẻ tạm trú STT DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) Ghi chú 1 Thực hiện thủ tục cấp, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài 2.500.000/người Từ người thứ 2 giảm 1 triệu/người   … Đọc Thêm

Thừa kế

Bảng giá dịch vụ làm Thừa kế STT DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) Ghi chú 1 Khai nhận thừa kế 1.500.000 2 Tư vấn về thủ tục thừa kế 2.000.000 … Đọc Thêm