Sở hữu trí tuệ

Bảng giá dịch vụ đăng ký Sở hữu trí tuệ :

STT DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) Ghi chú
1 Đăng ký/gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 2.000.000
2 Đăng ký quyền tác giả 2.000.000

Tin Liên Quan