KHOÁ HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG

Gần cuối tháng 8 năm 2023 Công ty Nhật An đã tổ chức cho các nhân viên vệ sinh tham gia khoá học về An toàn lao động.

Tại đây, nhân viên vệ sinh đã được cung cấp và trang bị thêm nhiều kiến thức về an toàn lao động trong quá trình làm việc như:

  • Hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động.
  • Biết được đặc điểm riêng về công việc, chế độ làm việc của các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các yếu tố nguy hiểm có hại khi làm việc.
  • Nắm được các phương pháp xử lý tình huống sự cố, sơ cứu tai nạn trong quá trình làm việc.
  • Sử dụng được các phương tiện bảo vệ cá nhân, biết cách sơ cứu tai nạn lao động , xác định được các phương pháp xử lý sự cố trong khi làm việc.
  • Thực hiện đúng các qui định về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật và doanh nghiệp

Thông qua khoá học không những giúp người lao được trang bị thêm nhiều kiến thức vô cùng bổ ích mà còn có thể thực hành vào các tình huống cụ thể để dễ dàng áp dụng vào tình hình thực tế.

Tin Liên Quan