Thời hạn – lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất năm 2017

THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO THUẾ LÀ KHI NÀO?

Báo cáo thuế là một nghĩa vụ là một việc cần làm trong kinh doanh cũng như các tổ chức doanh nghiệp. Vì vậy hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất năm 2017 qua bài viết sau.

Lịch nộp các loại báo cáo thuế, cũng như các thời hạn nộp thuế môn bài, hay các loại thuế GTGT được quy định theo quý và theo tháng trong thông tư 156/2013/TT-BTC có hiệu lực từ 06/11/2013.

 

 

 

 

Thời hạn – lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất

Thời hạn – lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất!

 

>>> Tham khảo: Lý do bạn nên sử dụng dịch vụ kế toán thay vì thuê nhân viên kế toán.

 

1. Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế môn bài năm 2017

Thời hạn cho các doanh nghiệp mới thành lập phải có báo cáo thuế có hạn nộp được quy định là ngày cuối cùng của tháng mà doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh. Nếu như doanh nghiệp mới thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động chính thức hoặc không đi vào sản xuất thì có hạn nộp là trong vòng 30 ngày.

Với những doanh nghiệp đang trong quá trình hoạt động mà không thay đổi những yếu tố chỉ lên báo cáo thuế không cần phải nộp tờ khai thuế môn bài cho những năm sau và chậm nhất là ngày 30 tháng 1. Nếu có những thay đổi trong thuế môn bài phải nộp những báo cáo thuế cho những năm sau và thời hạn nộp những báo cáo thuế này là trước ngày 31/12.

Khi đã hoàn thành báo cáo thuế thì doanh nghiệp nộp trực tiếp cho cơ quan thuế. Nếu doanh nghiệp có chi nhánh thì phải nộp tại trụ sở công ty chính. Nếu những chi nhánh không nằm chung một tỉnh thì một cho cơ quan thuế của chinh nhánh thuộc tỉnh đó.

 

Thời hạn – lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất 01

Thời hạn – lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất 01

 

2. Thời hạn nộp báo cáo thuế GTGT, TNDN trong năm 2017

Đối với báo cáo thuế hàng tháng. Thì hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 20 trong tháng tiếp theo.  Ví dụ hạn nộp báo cáo thuế GTGT của tháng 2/2017 có hạn chậm nhất là ngày 20/03/2017.

Đối với những doanh nghiệp nộp báo cáo thuế theo quý. Thì hạn nộp chậm nhất là ngày 30 của quý tiếp theo đã phát sinh thuê. Điển hình là nộp báo cáo thuế vào tháng 6 quý II là ngày 30 tháng 7 năm 2017.

Đối với những doanh nghiệp nộp báo cáo thuế theo hằng năm. Thì han chậm nhất là trong 30 ngày trong tháng đầu tiên trong năm dương lịch mới.

Đối với những doanh nghiệp phải báo cáo thuế sau mỗi phần phát sinh nghĩa vụ thuế. Thì hạn nộp là sau 10 ngày. Kể từ những ngày nghĩa vụ thuế đó được phát sinh.

Đối với những hồ sơ được quyết toán theo năm. Thì báo cáo thuế phải nộp chậm nhất là 90 ngày. Kể từ khi kết thúc một năm tài chính của công ty hoặc không quá 90 ngày bước qua sang năm dương lịch mới.

Đối với những doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức, phá sản, giải thể hoặc những hoạt động chấm dứt tình trạng kinh doanh sản xuất. Thì phải nộp báo cáo thuế trong vòng 45 ngày. Kể từ khi có những quyết định như trên.

Thời hạn – lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất.

Thời hạn – lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất

 

3. Mức phạt khi nộp báo cáo thuế bị chậm trễ

Nếu số ngày báo cáo thuế chậm từ 1 đến 5 ngày sẽ phạt cảnh cáo.

Nếu số ngày trễ từ 1 ngày đến 10 ngày thì phạt mức 700.000 đồng. Nếu có những điểm tăng nặng thì có thể phạt đến tối đa là 1.000.000 đồng. Nếu có những lý do giảm nhẹ thì có thể mức phạt chỉ còn 400.000 đồng.

Nếu số ngày nộp báo cáo thuế trễ từ 10 ngày đến 20 ngày. Thì phạt tiền mặt là 1.400.000 đồng. Nếu có những lý do tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt là 800.000 đồng. Còn nếu có những tình tiết tăng nặng thì phạt đến 2.000.000 đồng.

Phạt tối đa là 3.000.000 đồng nếu trễ từ 20 đến 30 ngày. Mức bình thường là 2.100.000 đồng, và giảm nhẹ là 1.200.000 đồng.

Phạt tiền tối đa 4.000.000 cho việc trễ từ 30 đến 40 ngày, giảm nhẹ là 1.600.000 và mức trung bình là 2.800.000 đồng.

Nếu trễ từ 40 đến 90 ngày thì phạt cao nhất là 5 triệu đồng, nếu tình tiết giảm nhẹ là 2 triệu, còn mức bình thường là 3,5 triệu.

Tin Liên Quan