KHOÁ HỌC VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

Gần cuối tháng 11 năm 2023, Công ty Nhật An đã tổ chức cho các nhận viên vệ sinh tham gia khoá học về vệ sinh công nghiệp.

Tại đây, nhân viên vệ sinh đã được cung cấp và trang bị thêm nhiều kiến thức về vệ sinh công nghiệp.

Thông qua khoá học người lao động không những được trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn có thể thực hành, áp dụng vào trong quá trình làm việc đem lại hiệu quả công việc tốt hơn.

Tin Liên Quan