ĐẠI HỘI CHI BỘ ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020 – 2022

Ngày 05/03/2020, Chi bộ Đảng công ty Hoàn Mỹ (Là một đơn vị trực thuộc Nhật An Group) đã tổ chức đại hội Chi bộ. Đồng chí Phạm Quỳnh Sơn đã trúng cử Bí thư chi Bộ Công ty Hoàn Mỹ nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí đã hứa sẽ cùng với các đảng viên và quần chúng ưu tú cùng rèn luyện học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời chi bộ sẽ sát cánh cùng lãnh đạo và CBNV thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp để đảm bảo tốt hơn nữa đời sống CBNV và đóng góp vào sự phát triển của Đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta!
Một số hình ảnh Đại hội chi bộ Đảng -nhiệm kỳ 2020-2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan