CÔNG TY NHẬT AN – HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Nếu sau này chúng ta nằm viện trong cơn nguy kịch, phải truyền máu mới cứu sống được mình, nhưng lại không có máu, thì sao???

Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy khởi tâm từ bi, lan tỏa đến mọi người cùng hiến máu TÌNH NGUYỆN. Sau này, khi chúng ta cần truyền máu sẽ được truyền miễn phí tại tất cả các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc. 

Bệnh Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương rất cần người hảo tâm đến hiến máu TÌNH NGUYỆN để cứu người.

 

 

Từ đầu năm 2020 đến nay Công ty Nhật An đã tổ chức được hai lần đi hiến máu tình nguyện, ” CỨU MỘT NGƯỜI PHÚC ĐẲNG HÀ SA”. Nhưng cũng là để cứu chính mình sau này khi cần thiết.

 

 

 

 

Tin Liên Quan