CÔNG TY NHẬT AN – HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

“HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI, HÃY HIẾN THƯỜNG XUYÊN” 

Ngày 15/7/2023, cán bộ nhân viên Công ty Nhật An đã tham gia hiến máu nhân đạo tại Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương. Gửi tặng những giọt máu yêu thương tới các bệnh nhân đang cần máu điều trị.

Tin Liên Quan