Thừa kế

Bảng giá dịch vụ làm Thừa kế

STTDỊCH VỤ CUNG CẤPGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)Ghi chú
1Khai nhận thừa kế1.500.000
2Tư vấn về thủ tục thừa kế2.000.000

Tin Liên Quan