Sổ đỏ

Bảng giá dịch vụ làm sổ đỏ

STT DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) Ghi chú
1 Thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) 5.000.000

Tin Liên Quan