Hoạt động phóng sinh hàng tuần của Công Ty Nhật An

Nhật An luôn phát huy tinh thần Tâm hướng thiện bằng những hoạt động từ thiện, tạo phúc đức. Người xưa có câu nói rằng:

“ Ở hiền thì sẽ gặp lành
    Ai mà nhân đức trời dành phước cho”

Từ đó, Công ty Nhật An luôn tổ chức thực hiện những hoạt động ý nghĩa, và hoạt động phóng sinh đã trở thành hoạt động diễn ra hàng tuần.

Phóng sinh là việc làm rất thiết thực không chỉ mang lại niềm vui cho các loài chúng sinh nhỏ bé, mà còn mang lại phước duyên cho người phóng sinh.

Tin Liên Quan