Hộ tịch

Bảng giá dịch vụ làm Hộ tịch :

STTDỊCH VỤ CUNG CẤPGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)Ghi chú
1Đổi tên cho con/con nuôi2.000.000 
2Thực hiện thủ tục nhập khẩu, tách khẩu1.500.000 
3Thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân700.000 

Tin Liên Quan