HÌNH ẢNH NHÂN VIÊN CÔNG TY NHẬT AN ĐI PHÓNG SINH

Nhật An được xây dựng và phát triển trên cơ sở Tâm hướng thiện thông qua các hoạt động từ thiện, tạo phúc đức. Người xưa dạy rằng: “Người làm việc thiện, tuy phúc chưa đến, nhưng họa đã rời xa. Người làm việc ác, tuy họa chưa đến, nhưng phúc đã rời xa”.

Bằng tấm lòng thiện tâm, Nhật An luôn mong muốn tích đức, và làm thật nhiều việc tốt. Từ đó Ban Lãnh đạo công ty đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, một trong số đó là hoạt động tổ chức phóng sinh hàng tuần.
Phóng sinh là mang đến sự sống cho sinh vật, cũng là mang đến sự thanh thản trong cuộc sống của chính chúng ta.

HÌNH ẢNH NHÂN VIÊN CÔNG TY NHẬT AN ĐI PHÓNG SINH

Tin Liên Quan