Giấy phép lao động

Bảng giá Dịch vụ giấy phép lao động

STTDỊCH VỤ CUNG CẤPGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)Ghi chú
1 Thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài6.000.000 
2 Thực hiện thủ tục văn bản xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài1.500.000 

Tin Liên Quan