Dịch vụ đăng ký kinh doanh

Công ty TNHH phát triển Thương mại và dịch vụ Nhật An báo giá các dịch vụ sau:

 

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp

Hình ảnh: Dịch vụ đăng ký kinh doanh uy tín tại Hà Nội.

Quý Khách Tham Khảo Bảng Giá Dưới Đây!.

Chú ý:Toàn bộ bảng giá dưới đây chưa bao gồm 10% thuế VAT và chi phí chính thức nhà nước(Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 300.000vnđ; và/hoặc các lệ phí khác nếu có)! thực hành kế toán

1. Bảng giá dịch vụ đăng ký kinh doanh doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội.

Gói dịch vụ Nội dung công việc Thời gian thực hiện

Gói cơ bản

1.200.000 VND

 – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế.

 – Con dấu công ty (dấu liền mực).

 – Thông báo sử dụng dấu công ty theo luật doanh nghiệp mới 2014.

 – Hỗ trợ đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia không thu phí dịch vụ (Chưa bao gồm phí nhà nước 300k).

– Sau 10 ngày làm việc có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Sau 01 ngày làm việc tiếp theo có con dấu công ty.

Gói tiện ích

1.700.000 VND

 – Giao dịch tận nơi.

 – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế.

 – Con dấu công ty (dấu liền mực).

 – Thông báo sử dụng dấu công ty theo luật doanh nghiệp mới 2014.

 – Soạn thảo điều lệ công ty, đóng quyển cho KH mở TK ngân hàng.

 – Lập sổ thành viên/cổ đông công ty.

 – Tặng 1 dấu chức danh người đại diện theo pháp luật.

 – Chưa bao gồm đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia (phí nhà nước 300k).

– Sau 07 ngày làm việc có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Sau 01 ngày làm việc tiếp theo có dấu công ty.

 

2. Báo giá dịch vụ đăng ký kinh doanh hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Hà Nội.

Gói dịch vụ Nội dung công việc Thời gian thực hiện

Gói cơ bản

1.200.000 VND

 – Giấy chứng nhận đăng ký  hoạt động chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh và  mã số thuế.

 – Con dấu chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh (dấu liền mực).

 – Thông báo sử dụng dấu công  ty theo luật doanh nghiệp mới  2014.

 – Hỗ trợ đăng bố cáo trên cổng  thông tin quốc gia không thu  phí dịch vụ (Chưa bao gồm phí  nhà nước 300k).

– Sau 08 ngày làm việc có Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh.

 

– Sau 01 ngày làm việc tiếp theo có con dấu chi nhánh, VPDD công ty.

Gói tiện ích

1.700.000 VND

 – Giao dịch tận nơi.

 – Giấy chứng nhận đăng ký  hoạt động chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh và  mã số thuế.

 – Con dấu chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh  (dấu liền mực).

 – Thông báo sử dụng dấu công  ty theo luật doanh nghiệp mới  2014.

 – Chưa bao gồm đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia (phí nhà nước 300k).

– Sau 07 ngày làm việc có Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh.

 

– Sau 01 ngày làm việc tiếp theo có con dấu chi nhánh, VPDD công ty.

 

3. Bảng giá dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

STT NỘI DUNG THAY ĐỔI Phí dịch vụ (VNĐ) Thời gian (Ngày làm việc)
1  Thay đổi tên doanh nghiệp. 1.500,000 7
2 Thay đổi địa chỉ (cùng quận). 1.200,000 7
Thay đổi địa chỉ (khác quận, chưa chốt thuế). 2.000.000 20
Thay đổi địa chỉ (khác quận, đã chốt thuế). 1.400.000 7
Thay đổi địa chỉ (khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chưa chốt thuế). 2.000.000 + chi phí đi lại 20
Thay đổi địa chỉ (khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đã chốt thuế). 1.400.000 + chi phí đi lại
3  Thay đổi cơ cấu thành viên (không  thay đổi loại hình công ty). 1.200,000 7
4  Thay đổi bổ sung ngành nghề. 1.200,000 7
 5  Thay đổi đại diện pháp luật. 1.200,000 
6  Tăng, giảm vốn điều lệ công ty. 1.200,000 
7  Mã hóa ngành nghề kinh doanh. 1.200,000 7
8  Bổ sung cập nhật thông tin số điện  thoại, email, fax, website. 1.000,000 7
9  Thay đổi bổ sung cập nhật thông  tin khác. 1.000,000 7
10  Lập sổ đăng ký thành viên/ cổ đông  – Chứng nhận góp vốn thành viên/  cổ đông. 500,000 7
11  Thay đổi nội dung đăng ký hoạt  động của chi nhánh/ VPĐD/ Đia  điểm kinh doanh. 1.000,000 7
12  Thay đổi chủ sở hữu. 1.500,000 7
13  Thay đổi loại hình doanh nghiệp. 2.000,000 7
14   Cấp lại Giấy phép kinh doanh (do  thất lạc). 500,000 
15  Thành lập Chi nhánh/VPĐD/ địa  điểm kinh doanh (công ty mẹ tại  TP.HN). 1.500,000 7
16  Thành lập Chi nhánh/VPĐD/ địa  điểm kinh doanh (Cty mẹ tại  tỉnh/TP khác). 1.500,000+chi phí đi lại 7
17  Thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược của doanh nghiệp 4.000.000 10

 Ghi chú:Trường hợp khách hàng thay đổi một nội dung thì áp dụng theo bảng giá này. Nếu thay đổi từ 2 nội dung trở lên thì bắt đầu từ nội dung thứ 2 cộng thêm 300.000vnđ cho mỗi nội dung thay đổi thêm.

4. Bảng giá dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

STT Dịch vụ Thu lệ phí
(mức tối thiểu) 
Ghi chú
1 Thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư 7.500.000 (VNĐ)  Mức giá tối thiểu áp dụng cho khu vực Hà Nội. Ngoài phạm vi trên đây, mức giá theo thỏa thuận tại thời điểm phát sinh dịch vụ.
2 Điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có) 8.500.000  (VNĐ)  Báo giá chi tiết theo từng vụ việc cụ thể
3 Chuyển nhượng dự án đầu tư. 11.000.000 (VNĐ)  Báo giá chi tiết theo từng vụ việc cụ thể
4 Chấm dứt dự án đầu tư 6.000.000 (VNĐ)  Mức giá tối thiểu áp dụng cho khu vực Hà Nội. Ngoài phạm vi trên đây, mức giá theo thỏa thuận tại thời điểm phát sinh dịch vụ.
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do bị mất/hỏng 5.000.000 (VNĐ)  
6 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 4.000.000 (VNĐ)  

5. Bảng giá dịch vụ chữ ký số kê khai thuế điện tử sau khi thành lập công ty.

STT Nội Dung Dịch Vụ Giá (VNĐ) Chưa VAT
1  Phần mềm chữ ký số bắt buộc để kê khai thuế.
 Chữ ký số thời hạn 3 năm (Viettel). 2,590,000
 Chữ ký số thời hạn 3 năm (Vina). 2,590,000

 6. Bảng giá dịch vụ phát hành hóa đơn.

Gói Dịch Vụ

Quy trình thực hiện Thời gian thực hiện

GÓI PHÁT HÀNH  HÓA ĐƠN

2.500.000 VNĐ

 – Nộp mẫu 01/Môn bài 

 – Hỗ trợ đi nộp thuế môn bài nếu khách hàng có nhu cầu.

 – Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ, thiết bị để cơ quan thuế tiến hành kiểm tra trụ sở và chuẩn bị phát hành hóa đơn;    

 – Nộp mẫu 3.14 đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in.

 – Thông báo thời gian cán bộ thuế xuống kiểm tra trụ sở cho khách hàng.

 – Cùng khách hàng đón tiếp cán bộ thuế xuống kiểm tra trụ sở.

 – Nhận thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn đặt in  

 – Sau khi xong toàn bộ công đoạn trên doanh nghiệp sẽ in hóa đơn và làm thông báo đặt in hóa đơn lần đầu: (Biên bản kiểm tra trụ sở + Thông báo chấp nhận sử dụng hóa đơn đặt in + thông báo phát hành hóa đơn + Hóa đơn mẫu + Hợp đồng in hóa đơn + biên bản hủy kẽm (nếu cần).  

 10

 

7. Bảng giá dịch vụ in hóa đơn.

STT Nội dung Phí dịch vụ (VNĐ) Chưa VAT Số lượng (quyển) 
1   In giấy cacbon 1 màu, khổ A4, thiết kế theo mẫu của nhà in!. 1.120.000 5
2 In giấy cacbon 1 màu, khổ A4, thiết kế theo ý Khách hàng!. 2.190.000 5

Quý khách tham khảo chi tiết click tại đây!.

Tham Khảo thêm: Dịch vụ kế toán thuế tại công ty chúng tôi.

Từ khóa: Dịch vụ đăng ký kinh doanhdịch vụ đăng ký kinh doanh uy tín tại Hà Nội.

Nhật An kinh doanh bằng “TÂM”  “TÍN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT AN.
Địa chỉ : Văn phòng HN: 30d Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội.
Văn phòng TP.HCM: 338 Nguyễn Văn Công, Quận Gò Vấp, TP HCM.
Tel/Fax: 024.37620199 – 024.3232.1354 – Mobile: 0971.279.412 – 0948.519.531 – 0975.073.882
Email: nhatangroup.com@gmail.com

Dịch vụ đăng ký kinh doanh – Công ty Nhật An chuyên cung cấp các dịch vụ Tư vấn miễn phí thành lập mới công ty, thành lập mới doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, làm dịch vụ kế toán, dịch vụ thuế chuyên nghiệp.

Dịch vụ đăng ký kinh doanh uy tín tại hà nội

Dịch vụ đăng ký kinh doanh uy tín tại hà nội

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH GIÁ RẺ CỦA CÔNG TY NHẬT AN BAO GỒM:

1. Tư vấn các quy định của Pháp luật có liên quan đến đăng kí kinh doanh:

– Hướng dẫn quý khách cung cấp cho chúng tôi thông tin và các giấy tờ cần thiết.
– Tư vấn miễn phí và hướng dẫn cho quý khách hàng lựa chọn ngành nghề kinh doanh.
– Tư vấn miễn phí và hướng dẫn quý khách đặt tên công ty (tên tiếng Việt, Tiếng Anh, tên viết tắt).
– Tư vấn miễn phí và hướng dẫn quý khách lựa chọn địa điểm đặt trụ sở chính.
– Tư vấn miễn phí và hướng dẫn quý khách lựa chọn quy mô vốn góp, hình thức góp vốn, cơ cấu tổ chức và quản trị công ty.
– Tiến hành soạn thảo các biểu mẫu theo quy định của cơ quan đăng ký kinh doanh (Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, điều lệ, danh sách thành viên …) và nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
– Tiến hành việc khắc dấu, đăng ký và kê khai thuế với cơ quan thuế, mua hóa đơn lần đầu.
– Tiến hành việc đăng bố cáo thành lập trên báo theo quy định.
– Soạn thảo giấy chứng nhận góp vốn, sổ thành viên, thông báo góp đủ vốn ….

2. Tư vấn miễn phí về trình tự Đăng ký kinh doanh:


– Cung cấp mẫu về Giấy đề nghị thành lập Địa điểm kinh doanh.

– Văn bản về Quyết định cửa người đại diện.
– Giấy tờ ủy quyền.
– Các thủ tục giấy tờ khác có liên quan đến đăng kí kinh doanh.

3. Hỗ trợ và cung cấp cho khách hàng các dịch vụ:

– Tiến hành nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh.
– Theo dõi quá trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp.
– Nhận giấy tờ chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở kế hoạch và đầu tư.
– Giao nộp thông báo thành lập Địa điểm kinh doanh.
– Giao nộp Tờ khai môn bài Địa điểm kinh doanh.
– Mọi thắc mặc quý khách hàng vui lòng liên hệ để được Tư vấn miễn phí.

>>>> Quý khách click bảng giá để tham khảo!.

XEM THÊM: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp – Dịch Vụ kế toán trọn gói – Dịch vụ kế toán thuế.

__________Nhật An kinh doanh bằngTÂMTÍN”___________

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT AN.
Địa chỉ : Văn phòng HN: 30d Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội.
Văn phòng TP.HCM: 338 Nguyễn Văn Công, Quận Gò Vấp, TP HCM.
Tel/Fax: 024.37620199 – 024.3232.1354 – Mobile: 0971.279.412 – 0948.519.531 – 0975.073.882
Email: nhatangroup.com@gmail.com

TAGS: Dịch vụ đăng ký kinh doanh.

Tin Liên Quan