CÔN ĐẢO – MẢNH ĐẤT LỊCH SỬ CỦA TỔ QUỐC

Côn Đảo – mảnh đất lịch sử và linh thiêng của Tổ Quốc! Nơi đây, hiện nay có trên tám nghìn người đang sinh sống và làm việc. Nhưng dưới lòng đất đang gìn giữ hơn hai mươi nghìn anh linh các Anh Hùng Liệt Sỹ – những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do và hạnh phúc của đất mẹ Việt Nam thân yêu!

+ Sân bay Côn đảo

+ Nghĩa trang Hàng Dương
Đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sỹ Hàng Dương – nơi an nghỉ hơn 10 nghìn anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh tại Côn Đảo để dành lại độc lập cho dân tộc và đất nước VIỆT NAM thân yêu của chúng ta!!!!!!

+ Khu mộ Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – Võ Thị Sáu

 

+ Nghĩa trang Hàng Dương

 

+ Nhà lưu niệm các hình ảnh của Nữ Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – Võ Thị Sáu

+ Nhà tù Côn Đảo – Trại tù Phú Hải Côn Đảo

+ Đây là hình ảnh tra tấn của Pháp và mỹ với ng tù chính trị Việt Nam.

+ Biển Côn đảo

Tin Liên Quan