Dịch vụ pháp lý

Các dịch vụ khác

Bảng giá các dịch vụ khác:STT DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) Ghi chú1 Thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay trung,dài hạn nước ngoài 3.500.000  2 Thành lập hộ kinh doanh cá thể 1.000.000   … Đọc Thêm

Giấy phép lao động

Bảng giá Dịch vụ giấy phép lao độngSTT DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) Ghi chú1  Thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài 6.000.000  2  Thực hiện thủ tục văn bản xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài 1.500.000   … Đọc Thêm

Hộ tịch

Bảng giá dịch vụ làm Hộ tịch :STT DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) Ghi chú1 Đổi tên cho con/con nuôi 2.000.000  2 Thực hiện thủ tục nhập khẩu, tách khẩu 1.500.000  3 Thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 700.000   … Đọc Thêm

Sổ đỏ

Bảng giá dịch vụ làm sổ đỏSTT DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) Ghi chú1 Thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) 5.000.000 … Đọc Thêm

Sở hữu trí tuệ

Bảng giá dịch vụ đăng ký Sở hữu trí tuệ :STT DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) Ghi chú1 Đăng ký/gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa 2.000.0002 Đăng ký quyền tác giả 2.000.000 … Đọc Thêm

Thẻ tạm trú

Bảng giá dịch vụ làm thẻ tạm trúSTT DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) Ghi chú1Thực hiện thủ tục cấp, gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài2.500.000/ngườiTừ người thứ 2 giảm 1 triệu/người  … Đọc Thêm

Thừa kế

Bảng giá dịch vụ làm Thừa kếSTT DỊCH VỤ CUNG CẤP GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) Ghi chú1 Khai nhận thừa kế 1.500.0002 Tư vấn về thủ tục thừa kế 2.000.000 … Đọc Thêm