Các dịch vụ khác

Bảng giá các dịch vụ khác:

STTDỊCH VỤ CUNG CẤPGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)Ghi chú
1Thực hiện thủ tục đăng ký khoản vay trung,dài hạn nước ngoài3.500.000 
2Thành lập hộ kinh doanh cá thể1.000.000